پروانه صنعتی برای شهرک های صنعتی ۸ گانه استان تهران صادر می شود ۲۳ آذر ۱۳۹۹
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران:

پروانه صنعتی برای شهرک های صنعتی ۸ گانه استان تهران صادر می شود

تهران- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از صدور پروانه صنعتی برای شهرک های صنعتی ۸ گانه استان تهران خبر داد.