کل اخبار 215883 اخبار امروز : 3
ساعت :

شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت

دکتر رهگذر؛ اعتلای بخش خصوصی نیاز به حمایت واقعی دولت دارد
۱۳۹۹-۱۱-۰۲
مدیرعامل شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت:

دکتر رهگذر؛ اعتلای بخش خصوصی نیاز به حمایت واقعی دولت دارد

ملارد - در صورتی که امکانات و زیرساختهای الزم فراهم شود، 450 واحد تولیدی فعال در این مجموعه حداقل به 800 واحد ارتقاء یافته و زمینه اشتغال برای 10 هزار نفر دیگر در این شهرک صنعتی صفادشت فراهم خواهد شد

برو بالا