کل اخبار 215869 اخبار امروز : 1
ساعت :

شهرهای نارنجی

فعالیت مشاغل گروه های ١ و ٢ در شهرهای وضعیت نارنجی تهران مجاز است
۱۳۹۹-۰۹-۱۳

فعالیت مشاغل گروه های ١ و ٢ در شهرهای وضعیت نارنجی تهران مجاز است

استاندار تهران تاکید کرد: فعالیت مشاغل گروه های ١ و ٢ در شهرهای وضعیت نارنجی مجاز است.

برو بالا