دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹
هویت صنعتی شهرک‌های صنعتی شهرقدس حفظ شده است ۰۴ مرداد ۱۳۹۹

هویت صنعتی شهرک‌های صنعتی شهرقدس حفظ شده است

شهردار قدس گفت: هویت صنعتی شهرک‌های صنعتی شهرقدس حفظ شده است.