شماره جدید برای اطلاع مردم از دریافت یا عدم دریافت سبد کالا اعلام شد ۱۳ بهمن ۱۳۹۲

شماره جدید برای اطلاع مردم از دریافت یا عدم دریافت سبد کالا اعلام شد

شهریاریها :وزارت صنعت، معدن وتجارت با صدور اطلاعیه شماره 2 راهکار جدید استعلام از تعلق گرفتن سبد کالا و ثبت در خواست افرادی را که مشمول دریافت سبد هستند ولی پاسخ مثبت از سامانه دریافت نکرده اند، اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع آن دسته از عزیزان که […]