بازدید وزیر صمت از نخستین پالایشگاه شیر کشور در شهریار ۰۴ آبان ۱۳۹۸

بازدید وزیر صمت از نخستین پالایشگاه شیر کشور در شهریار

وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شهرستان شهریار از مراحل مختلف تکمیل و راه اندازی نخستین پالایشگاه شیر کشور بازدید کرد.