شش هزار میلیارد تومان برای ایجاد تعاونی های کشاورزی مهر اختصاص یافت ۲۹ آذر ۱۳۹۱

شش هزار میلیارد تومان برای ایجاد تعاونی های کشاورزی مهر اختصاص یافت

شهریاریها : معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با حمایت دولت خدمتگزار و به منظور توانمندسازی بخش تعاون امسال سه هزار میلیارد تومان اعتبار از منابع دولتی و به همین میزان از منابع داخلی بانک کشاورزی برای ایجاد شرکت های تعاونی کشاورزی مهر کشور اختصاص یافت. غلامحسین حسینی نیا ˈ روز […]