وجود بیش از ۱۱۶ میلیون تلفن همراه فعال در کشور ۰۹ دی ۱۳۹۸

وجود بیش از ۱۱۶ میلیون تلفن همراه فعال در کشور

تعداد خطوط فعال تلفن همراه تا پایان سه ماهه دوم سال جاری، بیش از ۱۱۶ میلیون است که ضریب نفوذ را به ۱۳۹.۷۱ درصد می‌رساند.