راهکارهای مقابله با حواس‌پرتی ناشی از شبکه‌های اجتماعی ۱۵ آذر ۱۳۹۹

راهکارهای مقابله با حواس‌پرتی ناشی از شبکه‌های اجتماعی

شهریار - الناز طرزمنی به راهکارهای مقابله با حواس‌پرتی ناشی از شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اگر احساس می‌کنید گشت‌وگذار در شبکه‌های اجتماعی و مشاهده پست‌های مختلف زندگی کاری و شخصی‌تان را تحت‌تأثیر قرار داده است، برای تغییر اوضاع تصمیم جدی بگیرید و پای حرفتان بمانید.