فدراسیون جهانی والیبال امکان قضاوت شاهمیری را یک سال تمدید کرد ۰۵ مرداد ۱۳۹۹

فدراسیون جهانی والیبال امکان قضاوت شاهمیری را یک سال تمدید کرد

فدراسیون جهانی والیبال تاریخ بازنشستگی فرهاد (محمد) شاهمیری داور بین‌المللی کشورمان را یک سال تمدید کرد.