کسب رتبه اول استان، دبیرستان شاهد حضرت زینب (س) شهریار ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

کسب رتبه اول استان، دبیرستان شاهد حضرت زینب (س) شهریار

شهریاریها :  به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار مدرسه شاهد حضرت زینب (س)این شهرستان در زمینه های مختلف تربیتی وآموزشی موفق به کسب رتبه اول در بین مدارس شاهد مناطق بیست گانه شهرستان های استان تهران شد . به نقل ازکارشناسی امور شاهدو ایثار گران ومدیراین واحد آموزشی ،این توفیق پس از ارزیابی […]