این مسجد مخصوص مجلس ختم های سیاسی است! ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

این مسجد مخصوص مجلس ختم های سیاسی است!

شهریاریها : بیشتر سیاسیون کشور حداقل یک بار هم که شده پایشان به این مسجد باز شده و برای یک بار هم که شده برای عزیزان خود و بقیه فاتحه‌ای در آن خوانده‌اند؛ «مسجد نور» محل اصلی ختم‌های سیاسیون زیادی است.  مسجد نور در میدان فاطمی مسجد معروفی  که همیشه شلوغ است و علاوه بر اهالی […]