سوسک سیاه گندم میهمان ناخوانده منازل شهریاریها ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

سوسک سیاه گندم میهمان ناخوانده منازل شهریاریها

بعد از بارندگی‌ها تعداد حشرات در مراتع افزایش پیدا می‌کند و از جمله این حشرات می‌توان به «سوسک سیاه گندم» اشاره کرد؛