تبانی بانکها در تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی خلاف قانون است ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

تبانی بانکها در تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی خلاف قانون است

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه بخش ها و بنگاه هایی که به نوعی خدمات به مصرف کنندگان و مشتریان ارائه می کنند نمی توانند برسر یک قیمت به یک نقطه مشترک برسند، گفت:نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده های بانکی خلاف قانون است و به نوعی تبانی محسوب می شود.