یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹
فروش سموم دفع آفات نباتی بدون نسخه گیاهپزشکی ممنوع است ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

فروش سموم دفع آفات نباتی بدون نسخه گیاهپزشکی ممنوع است

شهریاریها :  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت به منظور دستیابی به اهداف اجرای برنامه تضمین کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی، فروش سموم دفع آفات بدون نسخه گیاه پزشکی توسط فروشگاه های سموم ممنوع است. ˈ مهناز میارنعیمیˈافزود: بر اساس تبصره پنج ماده شش قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی […]