دوره دوم انتخابات مجمع سمن های جوانان استان تهران برگزار شد ۰۱ دی ۱۳۹۸

دوره دوم انتخابات مجمع سمن های جوانان استان تهران برگزار شد

دوره دوم انتخابات مجمع سمن های جوانان استان تهران به خوبی و با حضور حداکثری رای دهندگان برگزار شد.