در آخرین روزهای پاییز شهریار سیفد پوش شد ۲۶ آذر ۱۳۹۱

در آخرین روزهای پاییز شهریار سیفد پوش شد

شهریاریها : بارش برف در شهریار از ساعاتی پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مردم این شهرستان در آخرین روزهای فصل پاییز شاهد بارش برف بوده و خوشحالی و مسرت در صورت‌های مردم موج می‌زند. آنچه بیش از هر چیز دیگری بر شادمانی این بارش می‌افزاید شادی کودکان و بازی با دانه‌های برف است. […]