یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹
استاندار تهران رئیس ستاد “سفر مهر” استان شد ۰۱ بهمن ۱۳۹۱

استاندار تهران رئیس ستاد “سفر مهر” استان شد

شهریاریها : مرتضی تمدن طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور به ریاست ستاد سفر مهر استان منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مصطفی محمد نجار وزیر کشور مرتضی تمدن به ریاست ستاد سفر مهر استان منصوب شد که در بخشی از این حکم آمده است: “با عنایت به […]