ساعت پخش سریال «ستایش ۲» تغییر می‌کند ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

ساعت پخش سریال «ستایش ۲» تغییر می‌کند

شهریاریها : «سعید سلطانی» در گفت‌وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون فارس گفت: برخورد ناگهانی ستایش و حشمت فردوس در قسمت هجدهم پاسخ به انتظار مخاطبان در تماشای یک اتفاق غافلگیر کننده است. وی ادامه داد: حشمت فردوس مانع رفتن محمد از غرفه می‌شود. محمد گیج و درمانده است. ستایش مستاصل شده و نگران مراسم […]