شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹
دستور ویژه علی‌عسگری به معاونت سیما برای بررسی حواشی قسمت آخر «پایتخت» ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

دستور ویژه علی‌عسگری به معاونت سیما برای بررسی حواشی قسمت آخر «پایتخت»

دستور ویژه علی‌عسگری به معاونت سیما برای بررسی حواشی قسمت آخر «پایتخت»