سرپرست فرمانداری بهارستان منصوب شد ۰۸ آذر ۱۳۹۹

سرپرست فرمانداری بهارستان منصوب شد

بهارستان- «هادی تمهیدی» طی حکمی از سوی استاندار تهران به عنوان سرپرست فرمانداری بهارستان منصوب شد.