رئیس قوه قضائیه از دادگستری شهرستان شهریار بازدید کرد ۰۶ آذر ۱۳۹۸

رئیس قوه قضائیه از دادگستری شهرستان شهریار بازدید کرد

رئیس قوه قضائیه در دیداری از پیش اعلام نشده به شهریار رفت و در ساختمان دادگستری با مراجعین و مقامات قضائی دیدار و گفتگو كرد.