سهم کرج از آب سد طالقان به 25 درصد می رسد ۲۷ بهمن ۱۳۹۱

سهم کرج از آب سد طالقان به 25 درصد می رسد

شهریاریها : اصغر عربیان در خصوص پروژه افرایش ظرفیت آب طالقان در شهر کرج گفت: سهم استان البرز از سد طالقان 15 میلیون متر مکعب در سال بوده که با اجرای این پروژه این سهم به 35 میلیون متر مکعب افزایش می یابد که باعث افزایش رضایت مندی مردم می شود . وی افزود: پروژه […]