براتلو رییس ستاد انتخابات استان تهران شد ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

براتلو رییس ستاد انتخابات استان تهران شد

شهریاریها :   با حکم استاندار تهران صفرعلی براتلو رییس ستاد انتخابات استان تهران شد. متن این حکم به شرح ذیل است: جناب آقای صفرعلی براتلو معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی سلام علیم به موجب این حکم و با حفظ سمت جنابعالی را به عنوان رییس ستاد انتخابات استان جهت برگزاری یازدهیمن دوره انتخابات […]