ساعت رسمی کشور فردا شب یک ساعت به جلو کشیده می‌شود ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

ساعت رسمی کشور فردا شب یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

شهریاریها : ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ۱۳۹۵، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هر سال یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به وضعیت […]