بانک‌های خصوصی شیفت شدند/ افزایش سقف کارت هدیه به دو میلیون تومان ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

بانک‌های خصوصی شیفت شدند/ افزایش سقف کارت هدیه به دو میلیون تومان

با توافق صورت گرفته، ساعت کار بانک‌ها محدودتر شده و از جمله بانک‌های خصوصی از فردا تا ۱۶ فروردین ماه به صورت کشیک فعالیت می‌کنند.