تغییری در ساعات کار ادارات تهران در روزهای آینده صورت نخواهد گرفت ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

تغییری در ساعات کار ادارات تهران در روزهای آینده صورت نخواهد گرفت

استاندار تهران اعلام کرد: تغییری در ساعات کار ادارات تهران در روزهای آینده صورت نخواهد گرفت.