بازدید دادگر از زورخانه در حال ساخت شهریار ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

بازدید دادگر از زورخانه در حال ساخت شهریار

شهریاریها : علی دادگر (سرپرست فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای) از زورخانه در حال ساخت شهرستان شهریار بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار؛علی دادگر که برای برنامه ریزی و هماهنگی های بیشتر جهت آیین افتتاح زورخانه شهر جدید اندیشه و تجلیل از پیشکسوتان همزمان با ایام عید بزرگ مبعث […]