گلایه‌های رکورددار روپایی جهان ۱۰ آبان ۱۳۹۶

گلایه‌های رکورددار روپایی جهان

شهریاریها : رکورددار روپایی در جهان که در دربی هشتاد و پنجم رکورد جدیدی را ثبت کرد از بی توجهی هایی که در مورد او صورت گرفت گلایه کرد.  مهدی حب درویش سالهاست عنوان رکورددار روپایی در جهان را به نام خود ثبت کرده و رکوردهای جالبی را در کتاب گینس ثبت کرده است. حب […]

مهدی حب درویش : حمایت مسئولان شهریار قابل تقدیر است ۰۵ بهمن ۱۳۹۱

مهدی حب درویش : حمایت مسئولان شهریار قابل تقدیر است

گروه ورزش شهریاریها : رکوردار روپایی جهان که جوانی از دیار شهریار است، طی 31ساعت روپایی با توپ فوتبال روز گذشته موفق به زدن رکورد ورزشکار انگلیسی شد. در سال 88 بود که احمدی نژاد، وی را چنین توصیف کرد: “انرژی ورزشکاری که به مدت شش ساعت در یک جاده روپایی زده، از نوع انرژی […]