سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی برای تقویت روشنایی معابر شهر باغستان ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی برای تقویت روشنایی معابر شهر باغستان

شهردار شهر باغستان گفت: یکی از مطالبات شهروندان تامین روشنایی معابر و‌محله ها بود که در این راستا اعتباری بالغ بر یک میلیلرد تومان در نظر گرفته شد.