گوگل در روسیه تعطیل شد ۲۴ آذر ۱۳۹۳

گوگل در روسیه تعطیل شد

شهریاریها : شرکت گوگل، مهندسان خود را از روسیه فرا خواند و به آنها دستور داد تا هر چه سریعتر این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل، بزرگترین موتور سرچ جهان به مهندسان شاغل در دفتر گوگل واقع در روسیه دستور داد تا این کشور را به مقصد امریکا ترک کنند، هنوز […]