تقدیر و تجلیل از دو کارمند نمونه اداره بهزیستی شهرستان شهریار ۰۵ شهریور ۱۳۹۷

تقدیر و تجلیل از دو کارمند نمونه اداره بهزیستی شهرستان شهریار

شهریاریها : همزمان با برگزاری گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند احسان سبزگلین رییس اداره بهزیستی شهرستان شهریار ازدوکارمند نمونه این اداره به نامهای خانم مینو علیپور وخانم رویا ولی محمد آبادی با اهداء لوح وکارت هدیه تقدیر و تجلیل بعمل آورد. سبزگلین در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت روزکارمنداز همکاری وتلاش صمیمانه خانم […]