تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های ۲۷ آبان ۲۷ آبان ۱۳۹۸

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های ۲۷ آبان

افزایش قیمت بنزین موجب گرانی اجناس نشود؛ قوه قضاییه ناظر تعهدات دولت شد؛ آغاز کمک‌های معیشتی 18میلیون خانوار؛ بیش از 100 بانک و فروشگاه تخریب و غارت شد و کاهش 20 درصدی مصرف بنزین؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.