شهرداری شهریار احداث جاده سلامت را به صورت جدی پیگیری می‌کند ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

شهرداری شهریار احداث جاده سلامت را به صورت جدی پیگیری می‌کند

شهریاریها : مسعود رهنما با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری‌های طی سنوات گذشته اظهار کرد: کاهش صدور مجوز ساختمانی و از طرفی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز باعث شد که دو منبع درآمد اصلی شهرداری‌ها در سطح کشور با افت مواجه شود. وی با اشاره به کاهش درآمد شهرداری شهریار از عواید ساخت […]