فردا عید نیست;پنجشنبه سی‌ام ماه رمضان است ۱۶ مرداد ۱۳۹۲

فردا عید نیست;پنجشنبه سی‌ام ماه رمضان است

شهریاریها : رؤیت هلال ماه شوال محرز نشده و فردا پنجشنبه روز سی‌ام ماه مبارک رمضان است.