عدم پذیرایی شهریار از مهمانان روز طبیعت ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

عدم پذیرایی شهریار از مهمانان روز طبیعت

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری شهریار گفت: طرح کنترل و انسداد مبادی ورودی و خروجی شهرستان شهریار و عدم پذیرایی از مهمانان و شهروندان غیربومی از روز ۱۱ فروردین برای گذراندن روز طبیعت اجرا می‌شود.