شهریار، دومین شهرستان استان تهران در رشد جمعیتی ۱۷ تیر ۱۳۹۴

شهریار، دومین شهرستان استان تهران در رشد جمعیتی

شهریاریها : کریم تبارکی، معاون برنامه ریزی فرمانداری شهریار ،‌ با اشاره به جمعیت 700 هزار نفری این شهرستان اظهار کرد: شهرستان شهریار با 7 شهر مستقل و نرخ رشد جمعیتی 4 درصدی دومین شهرستان از لحاظ رشد جمعیت در بین شهرستانهای استان تهران محسوب می‌شود. وی افزود: جمعیت به عنوان مؤلفه‌ای حائز اهمیت در […]