کسب دو رتبه برتر کشوری در جشنواره الگوهای تدریس توسط معلمان شهریاری ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
مدیر آموزش و پرورش شهریار خبر داد؛

کسب دو رتبه برتر کشوری در جشنواره الگوهای تدریس توسط معلمان شهریاری

اولین همایش مجازی الگوهای تدریس مجازی کشور در استان زنجان برگزار شد و معلمان شهریاری موفق به کسب رتبه های برتر کشوری در این جشنواره شدند.