رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد

تهران- استاندار تهران، شکراله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار را به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب کرد.