دیدار دکتر ناجی فرماندار شهریار با اهالی شهرک کهنز ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دیدار دکتر ناجی فرماندار شهریار با اهالی شهرک کهنز

شهریاریها :  دکتر سعید ناجی با حضور در مسجد جامع صاحب الزمان(عج) از نزدیک به مسایل و مشکلات اهالی کهنز رسیدگی کرد.