استعفای مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان ۱۳ دی ۱۳۹۴

استعفای مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان

شهریاریها :  حیدر صادقی با عدم موافقت دانشگاه خوارزمی برای تمدید ماموریت از مدیر کلی روابط بین الملل وزارت ورزش و جوانان استعفا کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان بهرام افشارزاده با اعلام خبر تودیع مدیرکل امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان گفت: دکتر حیدر صادقی […]