همایش پیشکسوتان دوچرخه سواری استان تهران با حضور قمری ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

همایش پیشکسوتان دوچرخه سواری استان تهران با حضور قمری

شهریاریها : دومین همایش سال ۹۶ پیشکسوتان دوچرخه سواری تهران با حضور نزدیک به۷۰ تن از پیشکسوتان و دوست داران دوچرخه سواری تهران در روز جمعه ۲۵فروردین در مجموعه آزادی تهران برگزار شد.  این همایش که با حضورآقایان خسرو قمری ریاست محترم فدراسیون دوچرخه سواری ، جلیل افتخاری مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون، داود خوشرومسئول کمیته […]