دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تهران تا ۲۰ فروردین تمدید شد ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تهران تا ۲۰ فروردین تمدید شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران از تمدید بخشنامه دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی تا ۲۰ فروردین خبر داد.