قمری: دور مجموعه آزادی برای دوچرخه سواران ۲ ماه دیگر آسفالت می‌شود ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

قمری: دور مجموعه آزادی برای دوچرخه سواران ۲ ماه دیگر آسفالت می‌شود

رئیس فدراسین دوچرخه‌سواری گفت: خیابان‌های اطراف مجموعه ورزشی ورزشگاه آزادی با مساعدت شهرداری تهران آسفالت و لاین ویژه‌ای برای دوچرخه‌سواران احداث می‌شود.