نوسازی بافت های فرسوده دغدغه اصلی مدیریت شهری شهریار است ۲۰ آبان ۱۳۹۶

نوسازی بافت های فرسوده دغدغه اصلی مدیریت شهری شهریار است

شهریاریها : سرپرست شهرداری شهریار با تاکید بر نوسازی و مقاوم سازی بافت های فرسوده شهری این شهرستان گفت: نوسازی بافت های فرسوده دغدغه اصلی مدیریت شهری شهریار است. احسان درخشان نسب، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه ودر چهارچوب قانون ساماندهی وحمایت از تولیدو عرضه مسکن، احیاء، […]