شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹
کسب رتبه سوم استان توسط مدرسه ی شاهد درخشان شهریار ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

کسب رتبه سوم استان توسط مدرسه ی شاهد درخشان شهریار

شهریاریها : به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شهریار، مدرسه شاهد درخشان این شهرستان در زمینه های مختلف تربیتی وآموزشی موفق به کسب رتبه سوّ م در بین مدارس شاهد مناطق بیست گانه شهرستان های استان تهران شد . به نقل از کارشناسی امور شاهدو ایثار گران ومدیراین واحدآموزشی این توفیق پس از ارزیابی کلیه […]