شرکت‌های دانش بنیان استان تهران۴۰هزارمیلیارد تومان فروش داشته اند ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

شرکت‌های دانش بنیان استان تهران۴۰هزارمیلیارد تومان فروش داشته اند

استاندار تهران گفت: میزان فروش شرکت‌های دانش بنیان در سال ۹۸ در کل کشور ۶۳ هزار میلیارد تومان و در استان تهران ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ظرفیت بزرگی در استان است.