کل اخبار 215871 اخبار امروز : 2
ساعت :

دادستان ملارد

مدیریت توانمند باید دست های ناپاک را شناسایی و کوتاه کند
۱۳۹۸-۰۹-۲۳

مدیریت توانمند باید دست های ناپاک را شناسایی و کوتاه کند

دادستان عمومی انقلاب شهرستان ملارد گفت:اگر مدیری بخواهد کارنامه عملکرد موفق داشته باشد باید دست های ناپاک راپی گیری و شناسایی نموده و ابتدا تذکر و اگر موثر نبود سرانجام کوتاه کند.

برو بالا