ماجرای لوله‌های آزمایشگاهی حاوی خون در یکی از خیابان‌های شهریار ۰۲ آبان ۱۳۹۸

ماجرای لوله‌های آزمایشگاهی حاوی خون در یکی از خیابان‌های شهریار

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار با اشاره به کلیپ منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر رهاشدن لوله‌های آزمایشگاهی و خون در یکی از معابر شهر شهریار گفت: