شهردار شهریار به عیادت خبرنگار مهر رفت ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

شهردار شهریار به عیادت خبرنگار مهر رفت

شهردار شهریار به همراه بهزاد درخشان رئیس شورای اسلامی این شهر به عیادت «ناصر رمضانی» خبرنگار مهر رفت.